Werkwijze

De werkwijze van Alert Incassodiensten is snel en transparant. Wij zijn een kleinschalig incassobureau met korte lijnen en oog voor uw klantrelatie. Wanneer u een vordering aan ons uit handen geeft, houden wij op stap voor stap op de hoogte van de status van uw dossier.

Onze werkwijze is in verschillende fases verdeeld. Fase 1 t/m 3 is het voortraject en, mocht het nodig zijn, hebben we fase 4: de Gerechtelijke Procedure.

Eventuele Gerechtelijke Procedures voeren we zelf. De meeste vorderingen worden binnengehaald tijdens het voortraject, maar niet allemaal. Indien uw debiteur in het voortraject niet heeft betaald, kunnen wij uw zaak bij de rechter voorleggen. We hoeven u dus niet door te verwijzen naar een derde partij en vertegenwoordigen u zelf bij de kantonrechter.

Onze werkwijze in fases verdeeld:

Fase 1 (Voortraject)
Er wordt een ingebrekestellingsbrief naar uw debiteur verzonden, zowel aangetekend als via de reguliere post en per e-mail. Hierin wordt gesommeerd om het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen, inclusief de wettelijke rente (van de hoofdsom) en de buitengerechtelijke kosten aan Alert Incassodiensten te voldoen.

Fase 2 (Voortraject)
Indien er geen betaling volgt binnen de termijn van 7 dagen, volgt een sommatiebrief. De debiteur dient het totale bedrag binnen 5 dagen aan Alert Incassodiensten te voldoen.

Fase 3 (Voortraject)
Indien er geen betaling of reactie volgt binnen 5 dagen, wordt de debiteur telefonisch benaderd en wordt de laatste sommatiebrief verzonden. In deze brief wordt de debiteur eveneens op de hoogte gebracht, dat bij uitblijven van de betaling, de debiteur een dagvaarding kan verwachten.

De kosten van de dagvaarding zullen eveneens in de brief worden vermeld.

Fase 4 (Gerechtelijke Procedure)
In deze fase is er contact met de opdrachtgever om te besluiten de Gerechtelijke Procedure te starten na goedkeuring van de offerte.