Werkwijze

De werkwijze van Alert Incassodiensten is duidelijk, snel en direct. Wij werken op een klantvriendelijke manier, zodat uw klantrelatie intact blijft.

Vooraf bespreken we met u het traject en bij iedere stap houden wij u op de hoogte van de stand van zaken. Aan de hand van onbetwiste of betwiste vordering, duurt de minnelijke fase bij Alert Incasso diensten 4 weken.

In het voortraject sommeren we de debiteur het bedrag te voldoen. Bij uitblijven van betaling nemen we contact op met de debiteur en, indien nodig, sturen we een laatste sommatiebrief. Wanneer betaling uitblijft, nemen we de volgende stap met u door; dit betreft de Gerechtelijke Procedure.

Alert Incassodiensten gaat door waar de meeste incassobureaus afhaken. Wij voeren zelf uw zaak voor de kantonrechter voor vorderingen tot € 25.000,- (inclusief kosten). Inzake huurzaken kunnen we ook vorderingen die hoger zijn dan € 25.000,- voor de kantonrechter voeren. Alert Incassodiensten kan u dus verder helpen, mocht de vordering in het voortraject niet worden binnengehaald.

Uiteraard ontvangt u vooraf een heldere offerte.

Onze werkwijze in fases verdeeld:

Fase 1
Er wordt een sommatiebrief naar uw debiteur verzonden, zowel aangetekend als via de reguliere post. Hierin wordt gesommeerd om het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen, inclusief de wettelijke rente (van de hoofdsom) en de buitengerechtelijke kosten aan Alert Incassodiensten te voldoen.

Fase 2
Indien er geen betaling volgt binnen de termijn van 7 dagen, volgt een herinneringsbrief. De debiteur dient het totale bedrag binnen 5 dagen aan Alert Incassodiensten te voldoen.

Fase 3
Indien er geen betaling volgt binnen 5 dagen, wordt de debiteur telefonisch benaderd en wordt de laatste sommatiebrief verzonden. In deze brief wordt de debiteur eveneens op de hoogte gebracht, dat bij uitblijven van de betaling, de debiteur een dagvaarding kan verwachten.

De kosten van de dagvaarding zullen eveneens in de brief worden vermeld.

Fase 4
In deze fase is er contact met de opdrachtgever om te besluiten de Gerechtelijke Procedure te starten na goedkeuring van de offerte.