Wanneer u een aanmaningsbrief van Alert Incassodiensten ontvangt, is het van belang om direct te handelen. Laat in ieder geval altijd iets van u horen om verdere onnodige kosten te voorkomen! Meer informatie over het ontvangen van een aanmaningsbrief vindt u hier.

In de aanmaning staan de bedragen van de openstaande vordering/vorderingen vermeld. Daarnaast zijn er kosten berekend als wettelijke rente en de incassokosten. Deze dienen te worden betaald. Mocht u het oneens zijn met de vordering of zijn er bepaalde zaken die u wilt bespreken, dan kunt u met ons contact opnemen. In de regel blijft dat u de betaling dient te voldoen.

Wanneer u de vordering niet of niet volledig betaalt, blijft er een schuld openstaan. Dit bedrag zal (alsnog) op u verhaald worden en het dossier wordt pas gesloten wanneer de vordering volledig bij ons betaald is. Daarbij is het belangrijk dat vanaf de eerste brief die u van Alert Incassodiensten ontvangt, u communiceert via ons en niet meer direct met uw crediteur. Dit geldt eveneens voor de bedragen. De vorderingen dienen te worden voldaan op het rekeningnummer van Alert Incassodiensten. Op deze manier kan het dossier snel worden afgehandeld en gesloten.

<- Terug naar Vraag & Antwoord