Wanneer uw klant niet betaalt, kunt u een incassotraject starten. Daarbij is het wel van belang dat u zelf een aantal stappen heeft doorlopen.

U dient uw klant voldoende tijd te hebben gegeven de factuur te betalen. Daarnaast bent u verplicht een herinnering te sturen en nogmaals de klant de tijd te gunnen tot betaling over te gaan.

Voordat u een vordering uit handen mag geven, dient u uw klant een waarschuwing te geven, ook wel een ‘laatste aanmaning’ genoemd. In deze brief geeft u duidelijk aan dat, wanneer uw klant niet betaalt, u de vordering uit handen geeft aan een incassobureau. Daarbij dient u ook te vermelden dat de extra bijkomende kosten eveneens op de klant zullen worden verhaald.

U dient bij de laatste aanmaning rekening te houden met de wettelijke betaaltermijn van minimaal 14 dagen voor particulieren. Dit is niet van toepassing bij bedrijven.

Bij onze voorbeeldbrieven vind u een voorbeeld van een laatste aanmaning.

Wanneer u deze stappen heeft doorlopen, kunt u uw vordering overdragen aan een incassobureau. Bij Alert Incassodiensten kunt u uw vordering en documenten per e-mail naar info@alertincasso.nl sturen, maar ook via ons formulier.

<- Terug naar Vraag & Antwoord