Wanneer er een vordering aan ons uit handen is gegeven, verloopt de communicatie vanaf dat moment via Alert Incassodiensten. Daarmee wordt ook de betalingsverplichting verschoven naar Alert Incassodiensten. De openstaande vordering, plus alle bijkomende kosten, dienen op het rekeningnummer van Alert Incassodiensten te worden betaald.

<- Terug naar Vraag & Antwoord