Nee, er is geen minimaal bedrag voor het starten van een incasso. In sommige gevallen is het openstaande bedrag dermate laag dat het indienen van de vordering financieel niets oplevert. Wanneer een vordering in dat geval wordt ingediend, is het veelal een principekwestie.

<- Terug naar Vraag & Antwoord