Wanneer Alert Incassodiensten uw opdracht en alle bijbehorende documenten heeft ontvangen, kan het incassotraject worden gestart.

Het voortraject

In het voortraject ontvangt uw debiteur een brief waarbij hij/zij wordt gesommeerd om tot betaling over te gaan. Afhankelijk van uw klantrelatie en de mate waarin u vriendelijk of dwingend als noodzakelijk ziet,

<- Terug naar Vraag & Antwoord