Voordat een vordering uit handen wordt gegeven aan een incassobureau, ontvangt u als debiteur een herinnering van uw crediteur. In de laatste herinnering staat aangeven, dat wanneer u niet betaalt, de vordering uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.

Wanneer een vordering eenmaal bij Alert Incassodiensten (of een ander incassobureau) is ingediend, gaat de incassoprocedure van start.

Wij stellen brieven op en versturen deze, schrijven verweer en bemiddelen namens onze klant. Kortom, er worden werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden dienen  te worden betaald en zijn voor rekening van de debiteur. Wanneer u een brief van ons ontvangt, zijn deze kosten dus voor u.

Het bedrag op deze brief is hoger dan op de factuur, omdat onze kosten hierin zijn opgenomen. De berekende kosten bestaan uit de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Beide bedragen zijn conform de wettelijke eisen berekend.

<- Terug naar Vraag & Antwoord