Het starten van een procedure bij de rechter; in een civiel proces door een dagvaarding van de eiser aan de andere partij, of een verzoekschrift aan de rechter.