Voortraject

De kosten van de incasso procedure (buitengerechtelijke incassokosten) worden verhaald op uw debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de hoofdsom van de vordering conform het wettelijk vastgesteld tarief (WIK).

Is het totaalbedrag betaald, dan betaalt u alleen onze afhandelingskosten van € 24,75 / € 49,50.*

Betaalt uw debiteur niet tijdens het voortraject en u besluit geen Gerechtelijke Procedure te starten, kost onze dienstverlening u niets.*

*De basisvergoeding staat hier los van.

Tarief Voortraject

Verweer schrijven (indien nodig & altijd in overleg) € 35,00 per uur
Afhandelingskosten (per dossier) € 24,75 of € 49,50

Bijzondere situaties

Betaalt uw debiteur alleen de hoofdsom en u besluit geen verdere stappen te ondernemen, brengen wij de buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening.

Wij sluiten het dossier kosteloos, wanneer er een aantoonbare kruisbetaling heeft plaatsgevonden, voorafgaand aan onze ingebrekestellingsbrief.

Voorbeelden kostenoverzicht

Wanneer uw debiteur het volledige bedrag betaalt, kan het dossier worden gesloten. U ontvangt de hoofdsom en rente, min onze kosten. Hieronder vindt u twee voorbeelden. Eén voor Business to Business en een voorbeeld voor Business to Consumer.

Kostenvoorbeeld B2B | Kostenvoorbeeld B2C

Wanneer uw klant slechts een gedeelte van het bedrag betaalt, zijn er verschillende opties om het resterende bedrag alsnog binnen te halen. Stel u besluit geen gerechtelijke procedure te starten, vindt er een afrekening plaats.

Hieronder vindt u twee voorbeelden. Eén voor Business to Business en een voorbeeld voor Business to Consumer.

Kostenvoorbeeld B2B | Kostenvoorbeeld B2C

Hoewel de meeste vorderingen worden binnengehaald, bestaat er altijd een kans dat betaling uitblijft. In dat geval kunnen wij voor u de Gerechtelijke Procedure starten. Vooraf zullen wij een verhaalonderzoek doen. Wanneer blijkt dat uw klant veel schulden heeft en er geen of weinig verhaalmogelijkheden zijn, kunnen wij u adviseren geen Gerechtelijke Procedure te starten. In overleg met u sluiten we het dossier kosteloos.

Hieronder vindt u twee voorbeelden. Eén voor Business to Business en een voorbeeld voor Business to Consumer.

Kostenvoorbeeld B2B | Kostenvoorbeeld B2C