Tarieven particulier

Op deze pagina vindt u een volledig tarievenoverzicht. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.

Bij Alert Incassodiensten zijn we helder en transparant over de kosten en tarieven. In de basis kunnen we hier kort en bondig het volgende over schrijven. Wanneer u een vordering bij ons indient, betaalt u een basisvergoeding. In het voortraject wordt het overgrote deel van de vorderingen binnengehaald.

Deze tarievenlijst betreft prijzen voor particulieren en de bedragen zijn inclusief btw.

In de basis:

Basisvergoeding: € 30,50 of € 60,50
Afhandelingskosten: € 29,50 of € 59,95
Incassokosten: worden verhaald bij de wederpartij.

Overzicht Vorderingen < € 300,- Vorderingen > € 300,-
Basisvergoeding dossier € 30,50 € 60,50
Afhandelingskosten € 29,50 € 59,95

Totale kosten


€ 60,00


€ 120,45

Basisvergoeding

De basisvergoeding zijn de kosten voor het aanmaken, invoeren en verdiepen in het dossier. Deze vergoeding bedraagt € 30,50 voor uw vorderingen tot € 300,- en € 60,50 voor vorderingen vanaf € 300,-.

Afhandelingskosten

De afhandelingskosten zijn de kosten voor het financieel afsluiten van het dossier. Deze kosten zijn alleen van toepassing, wanneer de vordering door ons is binnengehaald. Betaalt de debiteur niets in de minnelijke fase en besluit u niet naar de rechtbank te gaan en het dossier te sluiten? Dan betaalt u geen afhandelingskosten. Onze afhandelingskosten zijn € 29,50 voor uw geldvorderingen tot € 300,- en € 59,95 voor geldvorderingen vanaf € 300,-.

Incassokosten

De incassokosten worden verhaald op de wederpartij en zijn de kosten voor onze werkzaamheden in de minnelijke fase/voortraject.

Vervolgtraject en overige werkzaamheden

Wanneer eventuele vervolgstappen nodig zijn, waaraan kosten verbonden zijn, wordt dit altijd eerst met u overlegd. U komt nooit voor verrassingen te staan.


Uitgebreide tarievenlijst

Incasso advies & dossieropbouw
Advies Gratis
Begeleiding (indien nodig & altijd in overleg) € 42,50 per uur
Bemiddeling (indien nodig & altijd in overleg) € 42,50 per uur
Tarief Pré Incasso
Tarief per dossier € 30,50
Tarief Incasso-opdracht
Basisvergoeding: Hoofdsom tot € 300,- € 30,50
Basisvergoeding: Hoofdsom vanaf € 300,- € 60,50
Tarief Incasso-opdracht
Afhandelingskosten (per dossier) € 59,95
Verweer schrijven (indien nodig & altijd in overleg) € 42,50 per uur

Gerechtelijke Procedure

Hoofdsom
Kosten AID /
Vergoeding
Rechtbank
Griffiekosten*
Deurwaarder*
Tot € 500,- € 477,- € 104,- € 125,-
Vanaf € 500,- tot € 1.500,- € 598,- € 258,- € 125,-
Vanaf € 1.500,- tot € 2.500,- € 719,- € 295,- € 125,-
Vanaf  € 2.500,- tot € 5000,- € 840,- € 295,- € 125,-
Vanaf € 5.000,- tot € 12.500,- € 961,- € 295,- € 125,-
Vanaf € 12.500,- tot € 24.000,- € 1.082,- € 838,- € 125,-

*Kosten rechtbank (griffiekosten) en deurwaarderskosten zijn verhaalbaar.

Deze tarievenlijst betreft prijzen voor particulieren en de bedragen zijn inclusief btw.

 

Geldvordering indienen

Heeft u een geldvordering en wilt u deze uit handen geven? U kunt uw vordering direct bij ons indienen. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen en voor u aan de slag gaan

Online indienen

Uw geldvordering online bij ons indienen. Wij gaan direct voor u aan de slag.

Indienen per E-mail

U kunt uw geldvordering rechtstreeks toesturen per e-mail. Stuur ons alle benodigde informatie en documenten toe aan info@alertincasso.nl.