Gerechtelijke Procedure

De kosten van de Gerechtelijke Procedure bestaan uit:

  • Griffiekosten rechtbank;
  • Deurwaarderskosten (uitbrengen dagvaarding);
  • Kosten/vergoeding Alert Incassodiensten.

De kosten van Alert Incassodiensten bestaan uit het opmaken van de dagvaarding (op maat), aanteken-/portokosten & kantoorkosten. Eventuele schriftelijke procedure is bij de kosten inbegrepen. De vergoeding wordt berekend over de hoofdsom van de vordering.

De dagvaardings- en griffiekosten worden verhaald op de debiteur.

Tarief Gerechtelijke Procedure (2022)

Hoofdsom
Kosten AID /
Vergoeding
Rechtbank
Griffiekosten*
Deurwaarder*
Tot € 500,- € 395,- € 128,- / € 86,- € 103,33
Vanaf € 500,- tot € 1.500,- € 495,- € 322,- / € 214,- € 103,33
Vanaf € 1.500,- tot € 2.500,- € 595,- € 365,- / € 244,- € 103,33
Vanaf  € 2.500,- tot € 5000,- € 695,- € 487,- / € 244,- € 103,33
Vanaf € 5.000,- tot € 12.500,- € 795,- € 514,- / € 244,- € 103,33
Vanaf € 12.500,- tot € 24.000,- € 895,- € 1.384,- / € 693,- € 103,33

* Voor particuliere en eenmanszaken is het lagere griffierecht van toepassing.
**Kosten rechtbank (griffiekosten) en deurwaarderskosten zijn verhaalbaar.
*** Tarieven Rechtbank sector kanton (kantonrechter) en Deurwaarder conform wettelijk tarief 2022.

 

Tarief Gerechtelijke Procedure (2021)

Hoofdsom
Kosten AID /
Vergoeding
Rechtbank
Griffiekosten*
Deurwaarder*
Tot € 500,- € 395,- € 126,- / € 85,- € 98,52
Vanaf € 500,- tot € 1.250,- € 395,- € 507,- / € 240,- € 98,52
Vanaf € 1.250,- tot € 2.500,- € 495,- € 507,- / € 240,- € 98,52
Vanaf  € 2.500,- tot € 3.750,- € 595,- € 507,- / € 240,- € 98,52
Vanaf € 3.750,- tot € 5.000,- € 695,- € 507,- / € 240,- € 98,52
Vanaf € 5.000,- tot € 7.500,- € 795,- € 507,- / € 240,- € 98,52
Vanaf € 7.500,- tot € 12.500,- € 895,- € 507,- / € 240,- € 98,52
Vanaf € 12.500,- tot € 24.000,- € 995,- € 1.013,- / € 507,- € 98,52

* Voor particuliere en eenmanszaken is het lagere griffierecht van toepassing.
**Kosten rechtbank (griffiekosten) en deurwaarderskosten zijn verhaalbaar.