Tarieven zakelijk

Bij Alert Incassodiensten zijn we helder over onze tarieven. Op deze pagina vindt u een volledig tarievenoverzicht en toelichtingen inclusief rekenvoorbeelden. Alle tarieven zijn exclusief BTW.

In de basis:

Basisvergoeding: € 25,- of € 50,-
Afhandelingskosten: € 24,75 of € 49,50
Incassokosten: worden verhaald bij de wederpartij.

De basisvergoeding betaalt u voor onze verdiensten in het voortraject, wanneer u een vordering bij ons indient (als losse opdracht). Deze vergoeding bedraagt € 25,- voor uw vorderingen tot € 300,- en € 50,- voor vorderingen vanaf € 300,-.

De afhandelingskosten zijn alleen van toepassing, wanneer de vordering door ons is binnengehaald. Betaalt de debiteur niets in de minnelijke fase en besluit u niet naar de rechtbank te gaan en het dossier te sluiten? Dan betaalt u geen afhandelingskosten. Onze afhandelingskosten zijn € 24,75 voor uw geldvorderingen tot € 300,- en € 49,50 voor geldvorderingen vanaf € 300,-.

Wanneer eventuele vervolgstappen nodig zijn, waaraan kosten verbonden zijn, wordt dit altijd eerst met u overlegd. U komt nooit voor verrassingen te staan.


Onze tarieven

Tarief Pre Incasso
Tarief per dossier € 25,00
Tarief Incasso-opdracht
Basisvergoeding: Hoofdsom tot € 300,- € 25,00
Basisvergoeding: Hoofdsom vanaf € 300,- € 50,00
Tarief voortraject
Afhandelingskosten (per dossier) € 49,50
Verweer schrijven (indien nodig & altijd in overleg) € 35,00 per uur

In het voortraject wordt het overgrote deel van de vorderingen binnengehaald. Mocht er een situatie zijn waarbij het toch niet lukt de geldvordering binnen te halen, kunnen wij op uw verzoek een Gerechtelijke Procedure starten.

Tarief Gerechtelijke Procedure
Hoofdsom
Kosten AID /
Vergoeding
Rechtbank
Griffiekosten*
Deurwaarder*
Tot € 500,- € 395,- € 126,- / € 85,- € 85,81
Vanaf € 500,- tot € 1.250,- € 395,- € 507,- / € 240,- € 85,81
Vanaf € 1.250,- tot € 2.500,- € 495,- € 507,- / € 240,- € 85,81
Vanaf  € 2.500,- tot € 3.750,- € 595,- € 507,- / € 240,- € 85,81
Vanaf € 3.750,- tot € 5.000,- € 695,- € 507,- / € 240,- € 85,81
Vanaf € 5.000,- tot € 7.500,- € 795,- € 507,- / € 240,- € 85,81
Vanaf € 7.500,- tot € 12.500,- € 895,- € 507,- / € 240,- € 85,81
Vanaf € 12.500,- tot € 24.000,- € 995,- € 1.013,- / € 507,- € 85,81

* Voor particuliere en eenmanszaken is het lagere griffierecht van toepassing.
**Kosten rechtbank (griffiekosten) en deurwaarderskosten zijn verhaalbaar.


Onderzoek
Kadasteronderzoek € 20,-
Kredietonderzoek € 29,50
Verhaalsonderzoek € 95,-

Toelichting tarieven

Incasso Abonnement

Veel openstaande vorderingen of op zoek naar een vaste incasso-partner? Bekijk dan ons voordelige incasso abonnement.

 


Losse opdracht indienen

Direct een vordering indienen?
Laat openstaande vorderingen niet liggen! Het indienen van een vordering is vrijblijvend. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

 


Incassokosten Calculator

De hoogte van de incassokosten zijn wettelijk vastgelegd (WIK). Deze kosten worden verhaald op uw debiteur. De berekening voor de incassokosten is verdeeld in percentages. Onze rekenmodule geeft in één oogopslag weer hoe hoog de incassokosten zijn en hoe dit bedrag is opgebouwd.