Bestuursrecht-Alert-Incassodiensten-Juridische-Vragen

Wat is Bestuursrecht?

Het bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Het is het recht dat zich bezighoudt met geschillen over besluiten van overheidsorganen. Met ‘de overheid’ kan de gemeente, de provincie, de rijksoverheid of een waterschap worden bedoeld. De geschillen kunnen zich zowel tussen burgers en bestuursorganen als tussen bestuursorganen onderling afspelen.

In het bestuursrecht staat beschreven aan welke regels de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld voor het toewijzen of afkeuren van vergunningen, bestemmingsplannen en subsidies.

Veel ondernemers komen gevraagd al dan niet ongevraagd in aanraking met de overheid. Het bestuursrecht kent veel deelgebieden, waaronder ruimtelijke ordening en milieurecht. Ruimtelijke ordening heeft bijvoorbeeld betrekking op het maken van bestemmingsplannen, waar milieurecht vastgelegde afspraken kent over milieuaspecten.

Vanuit het incassorecht kunnen incassobureaus te maken krijgen met bestuursrecht wanneer minimaal één van de partijen een overheidsorgaan is. Voor incassobureaus maakt het niet uit of zij een particulier, een bedrijf of een overheidsinstantie aanschrijven. Een incassobureau is gerechtigd een incassozaak te starten, ongeacht de organisatievorm. Bij Alert Incassodiensten zullen we de zaak beoordelen en met een passend advies en actieplan komen.


© Alert Incassodiensten | Incasseren is ons vak

Geplaatst in Juridisch, Rechtsgebieden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *