In een civiele procedure: het uitstel van de behandeling of de eindbeslissing van de rechter.