Particuliere Incasso Onterecht Aangeschreven door Incassobureau

Onterecht aangeschreven door Incassobureau


Heeft u een aanmaning ontvangen van een incassobureau en bent u het niet met de vordering eens? Lees hier wat u kunt doen.

Of een incassobrief/aanmaning onterecht is, zal moeten blijken. Er zijn een aantal zaken waarop u kunt letten en waaraan u kunt denken. Sommige incassobureaus kunnen heel dwingend overkomen en proberen debiteuren onder druk te laten betalen. Echter, het is u goed recht om eerst goed te controleren wat er aan de hand is en in hoeverre een incassobrief terecht is.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wanneer u een incassobrief ontvangt, kunt u nakijken in hoeverre deze terecht is. Twijfelt u over de juistheid van de incasso, neem gerust contact met ons op. Dan kunnen we kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Particuliere-Incasso-Onterechte Incassobrief Hulp

Verschillende situaties

Situatie 1: Het betreft een voor u onbekende rekening

Wanneer u een aanmaning ontvangt van een incassobureau, is het raadzaam deze te controleren. (Gebruik bijvoorbeeld onze checklist incassobrief). Herkent u de rekening niet en/of heeft u geen overeenkomst met de schuldeiser, laat dit dan aan het incassobureau weten. Maak duidelijk dat u twijfelt aan de vordering. Het incassobureau zal met bewijs moeten komen, waarom hun client recht heeft op het bedrag van de vordering.

Situatie 2: een gedeelte van de vordering is onjuist

Stel u herkent de rekening wel, maar er zijn delen van de factuur onjuist. Bijvoorbeeld het bedrag of bepaalde delen van de dienst die anders berekend zijn dan is afgesproken. Het is van belang om dit aan het incassobureau duidelijk te maken. Laat weten met wel deel van de factuur u het eens bent en wat u bereid bent te betalen. Onderbouw zoveel mogelijk met bewijs en stuur dat schriftelijk aan het incassobureau.

 Situatie 3: u heeft een klacht

Hetzelfde geldt bij klachten. Zijn er bepaalde zaken waar u ontevreden over bent, zet dit dan zo duidelijk mogelijk neer op papier. Het hebben van een klacht is overigens geen reden om niet te hoeven betalen. Sowieso moet u het bedrijf in kwestie een eerlijke kans geven het probleem te verhelpen. Vaak zal een incassobureau proberen te bemiddelen tussen beide partijen.

Situatie 4: u bent het eens met de vordering

Bent u inderdaad vergeten de desbetreffende rekening te betalen? Betaal de factuur dan zo snel mogelijk, inclusief de bijkomende kosten. Wettelijk gezien moet u in de gelegenheid zijn gesteld door de leverancier/dienstverlenend bedrijf binnen 14 dagen het factuurbedrag te voldoen zonder extra kosten. Indien u geen laatste aanmaning heeft gehad om het factuurbedrag zonder kosten te voldoen, mag een incassobureau geen incassokosten berekenen.

Kunt u niet in één keer betalen? Benader dan het incassobureau om te zien of het mogelijk is om een betalingsregeling te treffen.

 

Particuliere-Incasso-Onterechte Incassobrief - Juridisch Advies Particulier

Wij staan voor u klaar

Alert Incassodiensten kan u adviseren en begeleiden naar een oplossing. Indien nodig, kunnen we voor u bemiddelen en verweer schrijven. Neem contact met ons op of stuur alle informatie naar info@alertincasso.nl.