Klachtenprocedure

De klachtenprocedure heeft betrekking op de werkwijze van Alert Incassodiensten. Dit kan een geschil zijn tussen Alert Incassodiensten en een debiteur of tussen Alert Incassodiensten en een opdrachtgever.

De klachtenprocedure heeft geen betrekking op  de geschillen tussen opdrachtgever en debiteur. Bijvoorbeeld of er een overeenkomst is tussen partijen, of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd of de levering van goederen correct is gegaan. Dit soort zaken dient aan de rechter te worden voorgelegd.

Indienen klacht

Indien u een klacht heeft over de uitoefening van de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden door een medewerker van Alert Incassodiensten of over de incassokosten, dan kunt u uw klacht in eerste instantie schriftelijk bij Alert Incassodiensten voorleggen.
U dient aan te geven welke klacht u heeft en een toelichting van uw klacht.

U kunt uw klacht indienen:  info@alertincasso.nl  of per post:
Alert Incassodiensten BV | Hoorn 77 – unit 15 | 2404 HH Alphen aan den Rijn

Behandeling klacht

Alert Incassodiensten zal uw klacht altijd in behandeling nemen. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij binnen 48 uur een ontvangstbevestiging van uw klacht.
Wij zullen onderzoek doen naar uw klacht en binnen 14 werkdagen schriftelijk (per mail) op uw klacht reageren.

Indien u na beantwoording van uw klacht ontevreden bent over de afhandeling en vindt dat uw klacht niet door Alert Incassodiensten is opgelost, kunt u uw klacht bij een derde partij indienen.

Geschillenprocedure

Alert Incassodiensten is niet aangesloten bij een branche organisatie.
Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u die inschakelen. Heeft u geen Rechtsbijstandverzekering, dan kunt u contact opnemen met de Consumentenbond.
U kunt ervoor kiezen om een juridische procedure te starten.

Uiteraard kunt u uw klacht ook indienen bij de opdrachtgever/schuldeiser. Alert Incassodiensten werkt in opdracht van de schuldeiser.

Uw gegevens

Om uw klacht in behandeling te nemen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

- uw naam / adres
- uw dossiernummer
- een inhoudelijke beschrijving van uw klacht

Dossier

U dient uw klacht uiterlijk binnen 30 dagen na afhandeling van uw dossier in te dienen bij Alert Incassodiensten.
In verband met de AVG zullen wij uw gegevens verifiëren met onze dossiergegevens.


© Alert Incassodiensten | Incasseren is een vak