Wat is een Dagvaarding?

Een dagvaarding is een officieel document en is de eerste stap van een Gerechtelijke Procedure. Wanneer u nog geld van iemand krijgt, maar het lukt niet om in het voortraject uw debiteur te overtuigen tot betaling, kan een gerechtelijke procedure worden gestart. In de dagvaarding (die Alert Incassodiensten op maat voor u opstelt) wordt uiteengezet wat het conflict is en wordt onderbouwd waarom u nog recht heeft op de vordering.

De dagvaarding wordt vervolgens overhandigd aan een deurwaarderskantoor, die de dagvaarding ondertekend en uitbrengt. Een deurwaarder is de enige die een dagvaarding officieel mag uitbrengen, omdat dit een ambtshandeling betreft. Eveneens bepaalt de deurwaarder de datum van de rolzitting, waarop uw debiteur/klant moet verschijnen. De dagvaarding wordt vervolgens overhandigd aan uw klant/debiteur, waarna ook de desbetreffende rechtbank de officiële dagvaarding zal ontvangen.

Uw klant/debiteur zal voor de rechter moeten verschijnen op de in de dagvaarding vermelde locatie, datum en tijd. Wanneer een partij niet komt opdagen op de zitting, zijn er altijd gevolgen. Binnen een dagvaardingsprocedure zijn deze gevolgen meestal financieel van aard (ter laste van de niet verschenen partij).

 

Binnen de juridische sector worden veel termen en begrippen gebruikt. Die zijn niet altijd even duidelijk. Meer juridische begrippen inclusief uitleg en toelichting, vindt u in ons woordenboek.


Gratis incassoadvies

Bent u aangeschreven door een incassobureau of heeft u zelf nog geld van iemand tegoed?
Alert Incassodiensten voorziet u graag van advies.

0172 - 515 424
Te bereiken op maandag t/m donderdag
van 09:00 tot 17:00

info@alertincasso.nl
wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.