Wat betekent absolute competentie?

Bij het uitbrengen van een dagvaarding of het indienen van een verzoekschrift spelen in het algemeen twee vragen een rol. Ten eerste moet altijd worden vastgesteld welke ‘soort’ rechter bevoegd is om een zaak te behandelen. Er moet worden vastgesteld of men bij de ‘gewone’ civiele rechter of bij de kantonrechter moet zijn. Dit is de vraag van de absolute competentie.

Ten tweede moet men vaststellen in welk arrondissement de rechter dient te worden benaderd. De term arrondissement komt oorspronkelijk uit het Frans en betekent letterlijk afronding. Het slaat op een onderdeel van het grondgebied van de staat, dat wordt opgedeeld om administratieve of bestuurlijke redenen. Elk arrondissement is een ambtsgebied van colleges en ambtenaren. De vraag bij welke locatie/rechtbank de procedure wordt uitgevoerd is de vraag van de relatieve competentie.

Binnen de juridische sector worden veel termen en begrippen gebruikt. Die zijn niet altijd even duidelijk. Meer juridische begrippen inclusief uitleg en toelichting, vindt u in ons woordenboek.


Gratis incassoadvies

Bent u aangeschreven door een incassobureau of heeft u zelf nog geld van iemand tegoed?
Alert Incassodiensten voorziet u graag van advies.

0172 - 515 424
Te bereiken op maandag t/m donderdag
van 09:00 tot 17:00

info@alertincasso.nl
wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.