Contractenrecht

Een ander woord voor contractenrecht is overeenkomstenrecht. Onder contractenrecht valt alle wetgeving die te maken heeft met contracten/overeenkomsten. Het is het recht dat bepaald wanneer een overeenkomst wordt aangegaan, hoelang een overeenkomst duurt, wanneer een overeenkomst is afgerond en wat de rechten en plichten van alle betrokken partijen zijn.

Contractenrecht is onderdeel van het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht is weer een onderdeel van het civiele/burgerlijk recht.

Contracten zijn bindend, maar zelfs voor de wet zijn daar uitzonderingen op. Om een extreem voorbeeld te geven. Stel u sluit een contract met partij B om Pietje te vermoorden. Deze afspraak, contract of niet, is per definitie nietig. Het vermoorden van iemand is in strijd met de wet en daardoor is een dergelijk contract nooit rechtsgeldig. Ook in minder extreme mate blijft deze regel van kracht. Alle contracten die in strijd zijn met de wet, op basis van goede zeden, openbare orde, de redelijkheid en billijkheid,  zijn ongeldig.

En zo zijn er nog een aantal regels wanneer contracten per definitie niet geldig zijn:

  • één van de partijen is minderjarig.
  • één van de partijen is onder curatele staat.
  • er is sprake van dwaling (een onjuiste voorstelling van zaken).
  • de overeenkomst is aangegaan onder bedreiging/bedrog of er is misbruik gemaakt van de situatie.

Contracten en overeenkomsten komen we in alle vormen en maten tegen. Arbeidscontracten, huur- en verkoopcontracten, samenwerkingscontracten, projectcontracten en noem maar op. Als incassobureau hebben we vrijwel altijd met contractenrecht te maken. De ene partij eist geld van de andere partij en wij zijn de bemiddelde tussenpersoon die toewerkt naar een oplossing.

Binnen de juridische sector worden veel termen en begrippen gebruikt. Die zijn niet altijd even duidelijk. Meer juridische begrippen inclusief uitleg en toelichting, vindt u in ons woordenboek.


Gratis incassoadvies

Bent u aangeschreven door een incassobureau of heeft u zelf nog geld van iemand tegoed?
Alert Incassodiensten voorziet u graag van advies.

0172 - 515 424
Te bereiken op maandag t/m donderdag
van 09:00 tot 17:00

info@alertincasso.nl
wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.