Arbeidsrecht

Wanneer u als ondernemer personeel aanneemt of wanneer u als werknemer bij een bedrijf aan de slag gaat, heeft u te maken met arbeidsrecht. Arbeidsrecht zijn alle wetten en regels die betrekking hebben op de rechten, plichten en verhoudingen van/tussen werkgevers en werknemers. Een arbeidsovereenkomst vormt hierbij de basis.

Het arbeidsrecht is in eerste instantie in de wet opgenomen om werknemers te beschermen. Vroeger waren er niet zoveel regels en werden veel werknemers in Nederland uitgebuit. Dit kon, omdat de relatie tussen werknemer en werkgever nooit gelijkwaardig was en er toen nog geen beschermende wetgeving was. Arbeidsrecht biedt eveneens handvaten aan werkgevers, wanneer er zich situaties voordoen als werkweigering of ander ongewenst gedrag.

Arbeidsrecht is een breed rechtsgebied bestaande uit veel categorieën; arbeidscontracten, minimum loon, vakantiedagen, onregelmatigheidstoeslagen, ontslagrecht, discriminatie & gelijke behandeling en noem maar op.

Alert Incassodiensten kan u over verschillende aspecten bijstaan, bemiddelen, advies geven en geld incasseren. Afhankelijk van de zwaarte van de zaak, kunnen wij u de juiste hulp bieden of u adviseren bij welke partij u het beste terecht kunt. Wat wij voor u kunnen betekenen:

Voor werknemers:

  • Ondersteuning en hulp bij het incasseren van achterstallig loon.
  • Ondersteuning en bemiddeling bij ontslag.

Voor werkgevers:

  • U heeft te maken met een arbeidsconflict met uw werkenemer.
  • Ondersteuning en bemiddeling bij ontslag.

Binnen de juridische sector worden veel termen en begrippen gebruikt. Die zijn niet altijd even duidelijk. Meer juridische begrippen inclusief uitleg en toelichting, vindt u in ons woordenboek.


Gratis incassoadvies

Bent u aangeschreven door een incassobureau of heeft u zelf nog geld van iemand tegoed?
Alert Incassodiensten voorziet u graag van advies.

0172 - 515 424
Te bereiken op maandag t/m donderdag
van 09:00 tot 17:00

info@alertincasso.nl
wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.