Wederrechtelijk onrechtmatig

februari 24th, 2016 by

In strijd met het recht.

Wijziging van eis

februari 24th, 2016 by

Na aanvang van een civiele procedure kan de eisende partij zijn vordering op de tegenpartij nog aanpassen.

Wraking

februari 24th, 2016 by

Verzoek aan de rechtbank om een rechter of raadsheer in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn.