Tableau

februari 24th, 2016 by

Bij de rechtbank aanwezige lijst van ingeschreven advocaten.

Tenuitvoerlegging

februari 24th, 2016 by

Uitvoering van een arrest of vonnis desnoods met behulp van een deurwaarder.

Terme de grâce

februari 24th, 2016 by

Een terme de grâce is de laatste kans die een rechter aan een huurder geeft om aan al zijn verplichtingen te voldoen voordat de huurovereenkomst zal worden ontbonden. Vaak krijgt de huurder hiervoor een termijn van één maand. Indien een huurder binnen deze maand niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal de huurovereenkomst alsnog worden ontbonden.

Tussenkomst

februari 24th, 2016 by

Zich op eigen initiatief als (derde) partij stellen (tussenkomen) in een lopende rechtszaak.

Tussenvonnis

februari 24th, 2016 by

Vonnis waarbij de rechter geen eindbeslissing geeft, maar bijvoorbeeld een bewijsopdracht of onderzoek beveelt waarvan de beslissing van de zaak afhankelijk kan zijn.