Sanctie

februari 24th, 2016 by

Straf of maatregel die wordt toegepast als rechtsregels worden overschreden.

Schikking

februari 24th, 2016 by

Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost voordat de civiele of bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.

Sprongcassatie

februari 24th, 2016 by

Overeenkomst tussen partijen inhoudende dat hun geschil na de einduitspraak in eerste aanleg direct (zonder hoger beroep) in cassatie aan de Hoge Raad zal worden voorgelegd.

Subsidiair

februari 24th, 2016 by

Volgt altijd op primair; met primair wordt de maximaal haalbare vordering of tenlastelegging aangegeven. Subsidiair wordt de vordering anders geformuleerd als verwacht wordt dat de eerste vordering (primair) niet tot het beoogde resultaat zal leiden.

Surseance van betaling

februari 24th, 2016 by

Door de rechter verleende opschorting van betalingsverplichtingen.