Raad voor de rechtspraak

februari 24th, 2016 by

De Raad voor de rechtspraak bestaat sinds 1 januari 2002 en vormt de schakel tussen de minister van Justitie en de gerechten. De Raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen.

Raadsheer

februari 24th, 2016 by

Rechter bij het gerechtshof of de Hoge Raad. Ook een vrouwelijke raadsheer wordt gewoon raadsheer genoemd, want met een raadsvrouw/raadsman wordt een advocaat bedoeld.

Raadsman

februari 24th, 2016 by

Advocaat.

Raadsvrouw

februari 24th, 2016 by

Vrouwelijke advocaat.

RAIO

februari 24th, 2016 by

Rechterlijk ambtenaar in opleiding.

Rechtbank

februari 24th, 2016 by

Rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt.

Rechter-commissaris (RC)

februari 24th, 2016 by

In faillissementen houdt de RC toezicht op het beheer van de failliete boedel.

Rechterlijke macht

februari 24th, 2016 by

Rechters en officieren van justitie. De rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur. De rechter blijft zitten tijdens de zitting, de officier van justitie voert staande het woord.

Reconventie

februari 24th, 2016 by

Tegeneis; door de gedaagde tegelijk met de conclusie van antwoord ingediende vordering.

Referte

februari 24th, 2016 by

Conclusie van een partij of verdachte, inhoudend dat men geen bezwaren tegen een vordering of verzoek kan aanvoeren en het oordeel daarover aan de beslissende rechter over laat.