Magistratuur

februari 24th, 2016 by

Alle leden van de rechterlijke macht, dus rechters (zittende magistratuur) en de leden van het Openbaar Ministerie (staande magistratuur).

Materiele schade

februari 24th, 2016 by

Schade die direct in geld is uit te drukken.

Meervoudige Kamer

februari 24th, 2016 by

Een kamer van een gerecht, bestaande uit ten minste drie rechters. De meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken.

Meineed

februari 24th, 2016 by

Valse eed. Getuigen die opzettelijk niet de waarheid spreken bij de rechtbank, maken zich schuldig aan meineed.

Memorie van Antwoord

februari 24th, 2016 by

Datgene wat de gedaagde aanvoert tegen hetgeen de eiser stelt in een appelprocedure in civiele zaken.

Memorie van Grieven

februari 24th, 2016 by

Datgene wat de eiser vordert in een hoger beroepsprocedure.

Minuut

februari 24th, 2016 by

Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis), dat blijft bij degene die het heeft opgesteld (griffier).

Mondeling vonnis

februari 24th, 2016 by

Vonnis dat meteen na de behandeling wordt uitgesproken.