Hof

februari 24th, 2016 by

Zie: Gerechtshof

Hoge Raad

februari 24th, 2016 by

Hoogste rechtscollege in Nederland. De Hoge Raad stelt niet meer zelf de feiten vast, maar bekijkt of het gerechtshof bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast.

Hoger Beroep

februari 24th, 2016 by

Het opnieuw behandelen van een zaak door een hogere rechter.

Hoorzitting

februari 24th, 2016 by

Mondelinge, vaak openbare gedachtewisseling over een rechtsgeschil die vooral is bedoeld om de behandelend rechter nadere informatie te verschaffen.