Gedaagde

februari 23rd, 2016 by

In civiel recht: degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht. Tegenpartij van de eiser.

Geïntimeerde

februari 23rd, 2016 by

Partij in hoger beroep die in de dagvaarding door de appellant (degene die in hoger beroep gaat) opgeroepen wordt om voor een hoger gerecht te verschijnen.

Gelaedeerde

februari 23rd, 2016 by

Iemand die nadeel heeft ondervonden van een onrechtmatige daad.

Geldelijk belang

februari 23rd, 2016 by

Het bedrag waar het geschil om gaat.

Gemachtigde

februari 23rd, 2016 by

Iemand die als vertegenwoordiger namens een partij optreedt in de procedure.

Geopposeerde

februari 23rd, 2016 by

Tegenpartij in een civiele procedure. Zie ook: Verzet.

Gerecht

februari 23rd, 2016 by

Rechtsprekende instantie. Bijvoorbeeld: rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad.

Gerechtshof

februari 23rd, 2016 by

Gerecht dat zaken in hoger beroep behandelt. Nederland kent vijf gerechtshoven.

Gerechtssecretaris

februari 23rd, 2016 by

De gerechtssecretaris (of: juridisch medewerker) bereidt ten behoeve van de rechter de zitting voor en maakt aantekeningen van wat er tijdens de zitting wordt besproken. Bovendien assisteert de gerechtssecretaris de rechter bij het maken van de uitspraak.

Gerekestreerde

februari 23rd, 2016 by

Wederpartij van de verzoeker in een verzoekschriftprocedure. Ook wel verweerder genoemd.