Eed van belofte

februari 23rd, 2016 by

Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken. Hij is dit verplicht. Als hij opzettelijk een valse verklaring aflegt, maakt hij zich schuldig aan meineed.

Eerst en enige instantie

februari 23rd, 2016 by

Procedure zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Eerste instantie (eerste aanleg)

februari 23rd, 2016 by

Gerecht waar iemand begint met een procedure. Meestal is dat de rechtbank

Eiser

februari 23rd, 2016 by

Degene die een (civiele) procedure begint, in tegenstelling tot de gedaagde.

Enquête

februari 23rd, 2016 by

Zitting waarin de rechter getuigen hoort in een civiele zaak.

Ex nunc

februari 23rd, 2016 by

Vanaf nu. Beoordeling ex nunc is een beoordeling vanuit de huidige situatie, niet naar de situatie ten tijde van een gebeurtenis uit het verleden.

Ex tunc

februari 23rd, 2016 by

Vanaf toen. Beoordeling ex tunc is een beoordeling naar de situatie van toen of vanaf het moment dat de gebeurtenis plaatsvond.

Executie van een vonnis

februari 23rd, 2016 by

Tenuitvoerlegging van een arrest, vonnis of beschikking, eventueel met behulp van een deurwaarder.

Executoriaal beslag

februari 23rd, 2016 by

Handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de verliezende partij te onttrekken, zodat daarmee degene die door de rechter in het gelijk is gesteld zijn voorwerpen terug krijgt of zijn schuld betaald krijgt.

Executoriale titel

februari 23rd, 2016 by

Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt, zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden “In naam des konings”.