Cassatie

februari 23rd, 2016 by

In beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een beslissing van een lagere rechter

Casseren

februari 23rd, 2016 by

Het vernietigen van een uitspraak van een lagere rechter door de Hoge Raad.

Civiel recht

februari 23rd, 2016 by

Recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.

Comparitie van partijen

februari 23rd, 2016 by

Het op rechterlijk bevel persoonlijk verschijnen van partijen voor de rechter, meestal om tot een schikking te komen of nadere uitleg te geven.

Competentie

februari 23rd, 2016 by

Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak. Zie ook: Absolute competentie.

Conclusie van antwoord

februari 23rd, 2016 by

Het eerste verweer van de gedaagde tegen hetgeen de eiser stelt in een civiel proces.

Conclusie van repliek

februari 23rd, 2016 by

Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld.

Conservatoir beslag

februari 23rd, 2016 by

Beslag op goederen na toestemming van een rechter, vooruitlopend op een uitspraak over een geschil.

Contra-expertise

februari 23rd, 2016 by

Tegenonderzoek door een deskundige.

Contradictoir

februari 23rd, 2016 by

Zaak op tegenspraak. Dit betekent dat de gedaagde in de procedure is verschenen en zijn kijk op de zaak heeft kunnen geven.