Legalistie

februari 24th, 2016 by

Wettiging; verklaring van echtheid.

Lijdelijk

februari 24th, 2016 by

In het civiele recht is ‘de rechter lijdelijk’. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd.

Litispendentie

februari 24th, 2016 by

De situatie dat een geschil al bij een andere rechter in behandeling is.