Checklist Incassobrief Blogartikel Tips en Tricks Incassorecht AID

Checklist Incassobrief

Vandaag de dag komt oplichting voor in iedere branche. Heeft u een incassobrief ontvangen en twijfelt u over de echtheid? Of wellicht bent u door ons aangeschreven en wilt u de incassobrief controleren? Deze checklist geeft aan waarop u moet letten.

1. Klopt de vordering?

Wanneer u een incassobrief ontvangt, staat in de brief vermeld waarvoor u bent aangeschreven. Controleer dit goed. Klopt de aanschrijving? Heeft u de desbetreffende dienst afgenomen en/of het desbetreffende product besteld? Controleer de bedragen die worden vermeld, kloppen deze met de bestel/afname gegevens?

Zo niet, neem dan contact op met het incassobureau om de vordering te bespreken.

2. Bent u in gebreke?

Wanneer u te laat bent met het betalen van een rekening, betekent het niet dat u automatisch incassokosten verschuldigd bent. U dient een laatste herinnering te hebben ontvangen, waarin wordt aangegeven dat u in gebreke bent en dat u de vordering dient te betalen. Zo niet, dan wordt de vordering uit handen gegeven en wordt een incassobureau ingeschakeld. Heeft u deze brief/berichtgeving ontvangen? Dan zijn de extra bijkomende kosten inderdaad voor uw rekening.

3. Voldoen de aanmaning/incassokosten aan de wet?

De hoogte van de incassokosten zijn wettelijk vastgelegd. Incassobureaus mogen niet zelf bepalen hoeveel incassokosten zij aan u doorberekenen. Bij Alert Incassodiensten berekenen we altijd wat wettelijk is bepaald, maar er zijn incassobureaus die eigen bedragen hanteren; dit is niet toegestaan!

Wanneer u twijfelt over de hoogte van de incassokosten, kunt u dit zelf eenvoudig controleren. Op de pagina van Rijksoverheid kunt u zien hoeveel incassokosten een incassobureau mag rekenen. Voor bedragen tot € 2.500,- is dit bijvoorbeeld € 15% met een minimum van € 40,-.

4. Zijn er onrechtmatige kosten in rekening gebracht?

De hoogte van de incassokosten is dus wettelijk vastgelegd. Toch weerhoudt het sommige incassobureaus er niet van om op andere manieren te proberen de kosten op te voeren. Hieronder een aantal voorbeelden.

5. Is de vordering verjaard?

Openstaande facturen blijven niet eeuwig geldig. Op de factuur staat een betalingstermijn vermeld. Dit is de periode waarbinnen de factuur moet worden betaald. De betalingstermijn kan variëren, maar is meestal tussen de 14 - 30 dagen na de factuurdatum.

Nadat de betaaltermijn is vervallen, wordt de factuur opeisbaar. Het verjaringstermijn gaat in vanaf het moment dat de betaaltermijn is vervallen. Na het verlopen van het verjaringstermijn is een factuur niet langer opeisbaar. Er gelden verschillende verjaringstermijnen.

6. De vordering is correct, maar u heeft op- en of aanmerkingen

Wanneer u de vordering om andere redenen betwist, is het altijd verstandig om iets van u te laten horen. Wanneer u het laat afweten, zal de incassoprocedure doorlopen en lopen de kosten alleen maar op. Geef daarom altijd een reactie op een ontvangen incassobrief.

Voor betwistingen raden wij altijd aan om uw punten schriftelijk toe te sturen aan het desbetreffende incassobureau. Probeer altijd goed te omschrijven op welke gronden u een vordering betwist en beantwoord de vraag ‘waarom’. Hoe meer argumenten u kunt aandragen (en onderbouwen met bewijs!), hoe sterker uw verweer is.

7. De incasso is volledig terecht

Wanneer u de vordering niet betwist, omdat deze correct is, zit er niets anders op dan de vordering inclusief de bijkomende incassokosten te voldoen. Mocht uw bankrekening het niet toelaten om het bedrag in één keer te betalen, neem dan contact op met het desbetreffende incassobureau om te informeren naar de mogelijkheden van een betalingsregeling.


© Alert Incassodiensten | Incasseren is een vak

Geplaatst in Actueel, Checklist, Incasso, Particulier, Zakelijk, ZZP en getagd met , , , , .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *