In het kort

Wanneer uw factuur niet wordt betaald, is dat zeer vervelend. Alert Incassodiensten helpt met uw openstaande vorderingen. Dit kan, afhankelijk van uw wensen, met een harde of zachte aanpak. Uw klantrelatie staat voorop, wij passen ons aan.

Wanneer u de factuur uit handen heeft gegeven, zullen wij uw klant met een passende aanpak benaderen en aanschrijven en er alles aan doen dat de factuur alsnog wordt betaald.

Kosten

Alert Incassodiensten is helder en transparant als het over de kosten gaat. Op onze tarievenpagina staan alle kosten vermeld. Zowel de kosten van een abonnement als de kosten van een losse opdracht.

Uitgebreide toelichting

Het incassotraject van Alert Incassodiensten is onderverdeeld in 4 fasen. Als eerste wordt gestart met het voortraject (Fase 1 t/m 3). Mocht de factuur in het voortraject niet worden betaald, kunt u optioneel verder gaan met een gerechtelijke procedure (Fase 4).

Het voortraject (Fase 1 t/m 3)

Fase 1
Er wordt een sommatiebrief naar uw debiteur verzonden, zowel aangetekend als via de reguliere post. Hierin wordt gesommeerd om het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen, inclusief de wettelijke rente (van de hoofdsom) en de buitengerechtelijke kosten aan Alert Incassodiensten te voldoen.

Fase 2
Indien er geen betaling volgt binnen de termijn van 7 dagen, volgt een herinneringsbrief. De debiteur dient het totale bedrag binnen 5 dagen aan Alert Incassodiensten te voldoen.

Fase 3
Indien er geen betaling volgt binnen 5 dagen, wordt de debiteur telefonisch benaderd en wordt de laatste sommatiebrief verzonden. In deze brief wordt de debiteur eveneens op de hoogte gebracht, dat bij uitblijven van de betaling, de debiteur een dagvaarding kan verwachten.
De kosten van de dagvaarding zullen eveneens in de brief worden vermeld.

Gerechtelijke Procedure (Fase 4)

Fase 4
Zo’n 70% van alle facturen wordt in het voortraject binnengehaald. Mocht het onverhoopt niet lukken om in het voortraject de vordering te innen, kunt u kiezen om door te gaan met een gerechtelijke procedure. Deze keuze staat u volledig vrij! Meer informatie over de Gerechtelijke procedure leest u hier.

Incasso Indienen

De relevante informatie die wij nodig hebben:

  • Kopiecontract (indien van toepassing)
  • Kopiefactuur
  • Uw algemene voorwaarden
  • Kopie herinnering/aanmaning/ingebrekestelling
  • Kopie gevoerde correspondentie
  • Reden van wanbetaling (indien bekend)
  • Gegevens over uw debiteur: adres, e-mail, bankrekeningnummer (indien bekend) en eventueel zijn inkomstenbron

Wij leggen een dossier aan en controleren de bedrijfsgegevens bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast onderzoeken wij de financiële positie via Creditsafe.

Uw zaak krijgt een dossiernummer toegewezen, dit is tevens uw referentienummer.

U wordt op de hoogte gehouden van de status van uw dossier. Tevens ontvangt u een totaaloverzicht van alle in behandeling zijnde dossiers, waarbij de recente status is aangegeven.

Direct uw incasso indienen

Hieronder kunt u direct uw vordering indienen. Nadat u uw vordering heeft ingediend, nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op.

Incasso indienen