Ik moet betalen

Aanmaning ontvangen? Reageer snel!

Heeft u een incassobrief/aanmaning ontvangen van Alert Incassodiensten? Dan heeft u bij onze opdrachtgever een factuur/vordering onbetaald gelaten. Onze opdrachtgever heeft ons ingeschakeld en de vordering aan ons uit handen gegeven. Na het ontvangen van een aanmaning is het van belang om deze zo snel mogelijk te betalen. Zo voorkomt u verdere onnodige hoge kosten.

Alert Incassodiensten wil voorkomen dat uw kosten verder oplopen. U kunt daarom veilig en snel de totale vordering (de hoofdsom, wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten) overmaken op onze bankrekening. Wanneer wij het totale vorderingsbedrag hebben ontvangen, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Het dossier wordt door ons afgehandeld en gesloten.

Het betalen van de vordering

In de brief of brieven, die u van ons ontvangt, staat altijd een berekening van het totaalbedrag dat u aan ons verschuldigd bent. Deze berekening is altijd in lijn met de Nederlandse incassowet. U kunt het verschuldigde bedrag met een (spoed) overschrijving betalen op ons rekeningnummer onder vermelding van het dossiernummer zoals vermeld in onze correspondentie.

Wanneer de betaling uitblijft

Wanneer u, om wat voor reden ook, besluit de vordering niet te betalen, zijn wij genoodzaakt om verdere gerechtelijke stappen te nemen. Het is veel beter dit te voorkomen door de vordering te voldoen. Een verdere procedure levert u extra (onnodige) kosten op.

Betalingsregeling

Alert Incassodiensten is ingeschakeld de vordering voor haar opdrachtgever binnen te halen, maar heeft altijd oog voor beide partijen. Een betalingsregeling kan daarbij voor beide partijen de juiste oplossing zijn. Afhankelijk van de situatie en het bedrag van de vordering behoort het bespreken van een betalingsregeling tot de mogelijkheid.

 

Betwiste vordering?

Reageer binnen 3 werkdagen op ons schrijven, wanneer u de vordering/factuur betwist (niet eens bent).  Vermeld de reden en zorg voor een goede onderbouwing van uw verweer.