Kredietonderzoek / Verhaalsonderzoek

Weet met wie u zaken doet. Door diverse onderzoeken krijgt u inzicht in uw (potentiële) klant. Onderzoeken die inzicht geven in de rechtsvorm, structuur & de juiste contactgegevens, evenals de kredietwaardigheid van een bedrijf. Bij Alert Incassodiensten ontvangt u binnen 2 werkdagen een rapport per e-mail van het aangevraagde onderzoek.

Onderzoeken

Kadasteronderzoek
In het kadaster staat vermeld of de klant onroerende goederen in bezit heeft, zoals woningen en/of bedrijfspanden. Ook kun je in het kadaster zien of er een hypotheek is op het onroerend goed en voor welk bedrag. Eveneens kun je in het kadaster een akte van oplevering opvragen, waarin de koopsom van het onroerend goed is vermeld en daardoor een indicatie kan zijn van de waarde van het onroerend goed.

Kredietonderzoek
Kredietinformatie is informatie over de financiële situatie van uw (potentiële) klant. Het is belangrijk dat u weet met wie u zaken doet. Soms kan een onderzoek vooraf, latere betalingsproblemen voorkomen. Met een kredietonderzoek verkrijgt u informatie over de kredietwaardigheid van een (potentiële) klant.

Er zijn diverse bedrijven die kredietonderzoek doen en deze informatie verzamelen. Afhankelijk bij welk bedrijf er een kredietrapportage wordt aangevraagd, krijg je de beschikking over diverse (financiële) bedrijfsgegevens.

Verhaalsonderzoek
Verhaalsonderzoek is een uitgebreid onderzoek naar de financiële middelen van uw klant. Wanneer blijkt dat de vordering alleen nog valt te incasseren via een Gerechtelijke Procedure is het zinvol voorafgaand een verhaalsonderzoek te doen. Aan een Gerechtelijke Procedure zijn kosten verbonden die deels verhaalbaar zijn op uw klant. Bij een verhaalsonderzoek wordt niet alleen gekeken naar de financiële middelen, maar ook of er bezittingen zijn. Op deze manier kan er een juiste overweging worden gemaakt om wel of geen Gerechtelijke Procedure te starten.

Overzicht en prijzen

 

Kadasteronderzoek Kredietonderzoek Verhaalsonderzoek
Inzicht onroerende goederen
KvK uittreksel
Uitgebreid Kredietrapport
Internet Research
Faillissementsonderzoek
Insolventie onderzoek
Onderzoeksprijzen (excl. BTW) € 20,- € 29,50 € 95,-
Rapport/Resultaat Binnen 2 werkdagen Binnen 2 werkdagen Binnen 2 werkdagen