Kredietonderzoek / Verhaalsonderzoek

Weet met wie u zaken doet. Door diverse onderzoeken krijgt u inzicht in uw (potentiële) klant. Onderzoeken die inzicht geven in de rechtsvorm, structuur & de juiste contactgegevens, evenals de kredietwaardigheid van een bedrijf. Bij Alert Incassodiensten ontvangt u binnen 2 werkdagen een rapport per e-mail van het aangevraagde onderzoek.

Onderzoeken

Kadasteronderzoek
In het kadaster staat vermeld of de klant onroerende goederen in bezit heeft, zoals woningen en/of bedrijfspanden. Ook kun je in het kadaster zien of er een hypotheek is op het onroerend goed en voor welk bedrag. Eveneens kun je in het kadaster een akte van oplevering opvragen, waarin de koopsom van het onroerend goed is vermeld en daardoor een indicatie kan zijn van de waarde van het onroerend goed.

Kredietonderzoek
Kredietinformatie is informatie over de financiële situatie van uw (potentiële) klant. Het is belangrijk dat u weet met wie u zaken doet. Soms kan een onderzoek vooraf, latere betalingsproblemen voorkomen. Met een kredietonderzoek verkrijgt u informatie over de kredietwaardigheid van een (potentiële) klant.

Er zijn diverse bedrijven die kredietonderzoek doen en deze informatie verzamelen. Afhankelijk bij welk bedrijf er een kredietrapportage wordt aangevraagd, krijg je de beschikking over diverse (financiële) bedrijfsgegevens.

Verhaalsonderzoek
Verhaalsonderzoek is een uitgebreid onderzoek naar de financiële middelen van uw klant. Wanneer blijkt dat de vordering alleen nog valt te incasseren via een Gerechtelijke Procedure is het zinvol voorafgaand een verhaalsonderzoek te doen. Aan een Gerechtelijke Procedure zijn kosten verbonden die deels verhaalbaar zijn op uw klant. Bij een verhaalsonderzoek wordt niet alleen gekeken naar de financiële middelen, maar ook of er bezittingen zijn. Op deze manier kan er een juiste overweging worden gemaakt om wel of geen Gerechtelijke Procedure te starten.

Kamer van Koophandel
U heeft goederen of diensten geleverd aan een bedrijf. Uw klant dient ingeschreven te staan in de Kamer van Koophandel, waar veel informatie kan worden gevonden. In de KvK staat de rechtsvorm van uw klant vermeld (eenmanszaak/besloten vennootschap/vennootschap onder firma/..).
Via een uittreksel van de KvK wordt de rechtsvorm en de structuur van het bedrijf duidelijk. In een uittreksel van de KvK staat de juiste bedrijfsnaam en de eigenaar en/of bestuurders van het bedrijf benoemd. Eveneens dienen de adresgegevens correct te zijn vermeld.

Een eenmanszaak (zzp’er), ook wel natuurlijk persoon genoemd, is persoonlijk aansprakelijk voor zijn schulden. Dit betekent dat ook op persoonlijke bezittingen (auto/huis) eventueel beslag kan worden gelegd. Bij een VOF (vennootschap onder firma) zijn ook de vennoten privé aansprakelijk voor schulden.

Bedrijven, waaronder een besloten vennootschap, zijn verplicht jaarrekeningen te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze jaarrekeningen kunnen worden opgevraagd om financieel inzicht te krijgen in een bedrijf. Echter bieden de jaarrekeningen geen recent overzicht, aangezien jaarrekeningen met een verloop van 2 jaar pas hoeven te worden ingediend (dus in 2020 dient de jaarrekening van 2018 te worden gedeponeerd bij de KvK).

Aan het opvragen van uittreksels en jaarverslagen zijn kosten verbonden.

Internet research/onderzoek
Naast het onderzoek via de Kamer van Koophandel en het Kadaster is onderzoek op internet een belangrijke informatiebron. Via de website van een bedrijf of via sociaal media (o.a. Facebook en LinkedIn) kun je veel te weten komen over een bedrijf en/of persoon.

Verhaalsonderzoek door de deurwaarder (na vonnis)
Wanneer er na een vonnis niet wordt betaald of er geen enkele betalingsregeling mogelijk is, kan de deurwaarder worden ingeschakeld. De deurwaarder kan eveneens verhaalonderzoek doen bij de RDW om te zien of er een voertuig op naam staat van het bedrijf/persoon. In geval van een natuurlijk persoon kan de deurwaarder ook de inkomsten navragen om te zien of er loonbeslag kan worden gelegd.

Faillissementsdossier
Mocht een bedrijf failliet zijn verklaard, kun je de gegevens van de curator en de (financiële) verslagen terugvinden. Ondanks dat er meestal niets meer te halen valt bij een bedrijf dat failliet is verklaard, loont het toch de moeite om de vordering door te geven aan de curator. Niet geschoten is altijd mis.

Centraal Insolventieregister via Rechtspraak.nl
Het Insolventieregister bevat gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personen. Alle insolventiegegevens kun je tot 6 maanden na beëindiging van de insolventie raadplegen.

GEEN verhaalsmogelijkheid
Wanneer blijkt dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn, betekent dit niet dat de vordering niet te incasseren is. Op het moment dat het vonnis via een gerechtelijke procedure is uitgesproken, is het vonnis 20 jaar rechtsgeldig.

Wanneer een bedrijf als rechtsvorm een vennootschap is, zou de bestuurder(s) van deze vennootschap aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Wanneer een eenmanszaak/zzp’er in de schuldsanering terecht komt, meld uw vordering dan altijd bij de instantie die de schuldsanering in behandeling heeft. Ook al ontvangt u meestal niet de volledige vordering, is een percentage altijd beter dan niets.
Achteraf claimen, nadat de schuldsanering is afgelopen, is niet mogelijk.

De uitkomst van een verhaalonderzoek kan  bepalen of u in zee gaat met een potentiële klant en welke financiële voorwaarden/debiteurenbeleid u voor deze klant hanteert.

Weet met wie u zaken doet….

Overzicht en prijzen

 

Kadasteronderzoek Kredietonderzoek Verhaalsonderzoek
Inzicht onroerende goederen
KvK uittreksel
Uitgebreid Kredietrapport
Internet Research
Faillissementsonderzoek
Insolventie onderzoek
Onderzoeksprijzen (excl. BTW) € 20,- € 29,50 € 95,-
Rapport/Resultaat Binnen 2 werkdagen Binnen 2 werkdagen Binnen 2 werkdagen