Incasso

In het kort

Wanneer uw factuur niet wordt betaald, is dat zeer vervelend. Alert Incassodiensten helpt met uw openstaande vorderingen. Dit kan, afhankelijk van uw wensen, met een harde of zachte aanpak. Uw klantrelatie staat voorop, wij passen ons aan.

Wanneer u de factuur uit handen heeft gegeven, zullen wij uw klant met een passende aanpak benaderen en aanschrijven en er alles aan doen dat de factuur alsnog wordt betaald.

Uw zaak krijgt een dossiernummer toegewezen, dit is tevens uw referentienummer.

Via ons cliëntenportaal heeft u 24/7 online inzage in uw dossiers. Zo heeft u altijd inzicht in de status van uw dossiers. Wanneer u klant bent bij Alert Incassodiensten, kunt u toegang tot ons cliëntenportaal aanvragen.

Kosten

Alert Incassodiensten is helder en transparant als het over de kosten gaat. Op onze tarievenpagina staan alle kosten vermeld. Zowel de kosten van een abonnement als de kosten van een losse opdracht.

Uitgebreide toelichting

Het incassotraject van Alert Incassodiensten is onderverdeeld in 4 fasen. Als eerste wordt gestart met het voortraject (Fase 1 t/m 3). Mocht de factuur in het voortraject niet worden betaald, kunt u optioneel verder gaan met een gerechtelijke procedure (Fase 4).

Het voortraject (Fase 1 t/m 3)

Fase 1
Er wordt een ingebrekestelling naar uw debiteur verzonden. Hierin wordt gesommeerd om het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen, inclusief de wettelijke rente (van de hoofdsom) en de buitengerechtelijke kosten aan Alert Incassodiensten te voldoen.

Fase 2
Indien er geen betaling volgt binnen de termijn van 7 dagen, volgt een sommatiebrief. De debiteur dient het totale bedrag binnen 5 dagen aan Alert Incassodiensten te voldoen.

Fase 3
Indien er geen betaling volgt binnen 5 dagen, wordt de debiteur telefonisch benaderd en wordt een aankondiging dagvaarding verzonden.
De kosten van de dagvaarding zullen eveneens in de brief worden vermeld.


De meeste vorderingen worden in het voortraject binnengehaald, maar niet allemaal. Indien uw debiteur in het voortraject niet heeft betaald, kunnen wij uw zaak bij de rechter voorleggen. Dit traject verloopt via een Gerechtelijke Procedure.

Direct uw incasso indienen

Om uw incasso in behandeling te nemen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw (bedrijfs-)gegevens
  • De gegevens van uw klant/debiteur
  • Documentatie omtrent de openstaande vordering: de factuur, Algemene Voorwaarden, laatste herinnering, correspondentie, etc.
Vordering Indienen Alert Incassodiensten

Liever indienen per e-mail?

Via het opdrachtformulier kunt u uw openstaande factuur/facturen indienen. Echter, wilt u liever uw aanvraag per e-mail indienen? dat kan eveneens. U kunt al uw bestanden in informatie toesturen aan info@alertincasso.nl