Gerechtelijk

In het kort

De meeste vorderingen worden in het voortraject binnengehaald, maar niet allemaal. Indien uw debiteur in het voortraject niet heeft betaald, kunnen wij uw zaak bij de rechter voorleggen. Dit traject verloopt via een Gerechtelijke Procedure.

Wij voeren zelf uw zaak voor de kantonrechter voor vorderingen tot € 25.000,- (inclusief kosten). Inzake huurzaken kunnen we ook vorderingen die hoger zijn dan € 25.000,- voor de kantonrechter voeren. Daarbij hanteren wij een heldere aanpak met een overzichtelijk kostenplaatje.

Alert Incassodiensten gaat door waar de meeste incassobureaus afhaken. Vanaf het moment dat u uw dossier bij ons indient, zorgen we dat de dossieropbouw goed verloopt. Mocht dan een Gerechtelijke Procedure nodig zijn, heeft u een goed dossier en een sterkere positie bij de Kantonrechter. Alert Incassodiensten kan u dus verder helpen, mocht de vordering in het voortraject niet worden binnengehaald.

Kosten

Voor dit traject werkt Alert Incassodiensten met een vaste prijs conform de staffel. Voor een overzicht van de kosten kunt u de tarieven raadplegen.


Uitgebreide Toelichting

Dagvaarding
Elke procedure bij de rechtbank begint met een dagvaarding. De dagvaarding is een formele brief, waarbij de wederpartij (gedaagde) wordt opgeroepen voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat vermeld op welke wettelijke gronden uw vordering is gebaseerd en wat u eist van de wederpartij.

Exploot uitbrengen
De dagvaarding wordt door de gerechtsdeurwaarder aan de wederpartij overhandigd. Dit noemen ze exploot uitbrengen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding uitbrengen.

Rolzitting
In de dagvaarding staat de datum  van de rolzitting vermeld. De wederpartij moet op deze datum voor de rechter verschijnen om te reageren op de dagvaarding. Dit kan eventueel ook schriftelijk. Tijdens deze zitting bepaalt de Kantonrechter het vervolg van het proces. Dit kan door middel van een comparitie of een schriftelijke procedure.

Comparitie
De rechter kan besluiten om beide partijen op te roepen voor een hoorzitting. Deze hoorzitting noemt men een comparitie. Partijen moeten persoonlijk bij de rechter verschijnen om de zaak mondeling toe te lichten. De rechter verzamelt op deze manier informatie over de zaak.
Daarnaast kijkt de rechter of beide partijen er onderling uit kunnen komen. Indien partijen er niet samen uitkomen of niet open staan voor een schikking, zal de rechter binnen een aantal weken uitspraak doen.

Schriftelijke procedure
Bij de schriftelijke procedure mogen beide partijen op elkaars verweer reageren. De antwoorden over en weer noemen we conclusies.

De officiële termen en volgorde hiervoor zijn:

  1. Conclusie van Antwoord: de wederpartij reageert op de dagvaarding.
  2. Conclusie van Antwoord in Repliek: de eisende partij reageert op het verweer van de wederpartij.
  3. Conclusie van Antwoord in Dupliek: de wederpartij mag nog één keer reageren op het antwoord van de eisende partij.

Verstek
Wanneer de wederpartij niet op de rolzitting verschijnt of schriftelijk niet heeft gereageerd, zal de rechter verstek verlenen en een verstekvonnis uitspreken. Dit houdt in dat de eis wordt toegewezen, op voorwaarde dat de eis op wettelijk vlak is gegrond. Mocht (een deel van de) eis als onrechtmatig worden beoordeeld door de rechter, dan wordt (dat deel van) de eis niet toegewezen.

Vonnis
De uitspraak van de rechter heet het vonnis. In het vonnis staat vermeld waarom de rechter de vordering afwijst of toewijst. De eisende partij heeft kosten gemaakt voor het proces. Wanneer het vonnis door de rechter wordt toegewezen, bepaalt hij eveneens of deze wederpartij de proceskosten moet betalen.

 

Direct uw incasso indienen

Om uw incasso in behandeling te nemen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw (bedrijfs-)gegevens
  • De gegevens van uw klant/debiteur
  • Documentatie omtrent de openstaande vordering: de factuur, Algemene Voorwaarden, laatste herinnering, correspondentie, etc
Vordering Indienen Alert Incassodiensten

Liever indienen per e-mail?

Via het opdrachtformulier kunt u een pre incasso indienen. Echter, wilt u liever uw aanvraag per e-mail indienen, dat kan eveneens. Stuur alle gegevens naar info@alertincasso.nl