post

>post
­

Aanhouden

In een civiele procedure: het uitstel van de behandeling of de eindbeslissing van de rechter.

Aanhangig maken

Het starten van een procedure bij de rechter; in een civiel proces door een dagvaarding van de eiser aan de andere partij, of een verzoekschrift aan de rechter.