Autohandel Branche

In een notendop:
Belangrijke aandachtspunten m.b.t. incassorecht en juridische kwesties:

  • Maak altijd duidelijke afspraken over de prijs.
  • In het geval van retentierecht, pas deze goed toe.
  • Handel juist bij geschillen omtrent reparaties en onderhoud.
  • Zorg voor een goed formulier/volledige overeenkomst bij proefritten.

Uitgebreide toelichting

De activiteiten binnen de autohandel branche bestaan met name uit het handelen in personenauto’s en onderdelen. Eveneens vallen het uitvoeren van reparaties en onderhoud aan personenauto’s en/of bestelauto’s hieronder. Herstel van schade is hierbij een bijkomend specialisme.

Autohandel-Branche-Incasso-Informatie-Checklist-Belangrijke-Punten-3

Afspraken over de prijs

Bij de aanschaf van een auto, zijn alle ins en outs opgenomen in een koopovereenkomst. Daarin staat onder andere de prijs gespecificeerd. Bij het uitvoeren van onderhoud en reparaties zijn er regelmatig onzekerheden. Zeker wanneer een auto met een onbekend probleem of mankement wordt binnengebracht voor reparatie, is het niet altijd te voorspellen wat de kosten zullen zijn.

Wanneer een auto voor onderhoud of reparatie bij de garage wordt gebracht, is het van belang om direct een aantal afspraken te maken. Leg zoveel mogelijk schriftelijk vast. Is het voor een onderhoud? Beschrijf het onderhoud. Is het voor een reparatie? Beschrijf zo goed mogelijk wat het probleem is dat moet worden opgelost. Hoe specifieker de omschrijving, hoe beter. Wees eveneens zo duidelijk mogelijk over de kosten. Zeker wanneer het probleem onduidelijk is en er nog geen zicht is op de daadwerkelijke reparatiekosten. Leg vast tot welk bedrag er toestemming is voor de reparatie en vanaf welk bedrag eerst moet worden gebeld met de klant voor overleg en toestemming. Hoe meer er gespecifieerd staat op papier, hoe meer er teruggevallen kan worden op de gemaakte afspraken.

Retentierecht; toepassen op de juiste wijze

Retentierecht is het vasthouden van goederen/producten totdat de factuur is voldaan. Het is een recht dat regelmatig foutief wordt toegepast. Retentierecht mag enkel worden toegepast op de producten waarop het van toepassing is.

Stel iemand brengt zijn auto voor onderhoud en krijgt deze weer mee zonder de factuur te hebben voldaan. Vervolgens blijft de betaling uit. Een paar dagen later komt zijn/haar partner met een andere auto voor onderhoud. Als reactie op de nog openstaande factuur, wordt die auto vastgehouden onder de noemer ‘retentierecht’. Dit is het foutief toepassen van dit recht. Op de auto die men nu vasthoudt, ligt namelijk geen schuld. Retentierecht had alleen toegepast mogen worden op het voertuig waarop de schuld/vordering van toepassing is.

Daarnaast is het ook belangrijk dat retentierecht duidelijk staat vermeld in de Algemene Voorwaarden. Dit is eveneens een vereiste om dit recht te mogen toepassen.

Handel juist bij geschillen

Het kan altijd gebeuren dat een klant van mening is dat een reparatie of onderhoud niet juist is uitgevoerd. De klant dient dit binnen een redelijk termijn kenbaar te maken en eveneens de garage in kwestie de gelegenheid te geven het probleem alsnog op te lossen of te corrigeren.

Bent u op geen enkele wijze in de gelegenheid gesteld om mogelijke fouten te herstellen? Dan versterkt dat uw juridische positie, mocht de andere partij met een claim komen. Bij geschillen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetten en regels. Win daarom vroegtijdig juridisch advies in over hoe u het beste kunt handelen. Mocht een geschil dan uitlopen in een juridisch traject, heeft u een sterkere positie.

Schade veroorzaakt tijdens een proefrit

Wanneer u een auto verkoopt, of het nu een nieuwe of tweedehands auto betreft, is het gebruikelijk dat potentiële kopers een proefrit maken. Maar wat nu als deze potentiële koper tijdens een proefrit schade veroorzaakt? Het is verstandig dit van tevoren goed in te dekken en uiteen te zetten. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan bent u in ieder geval goed voorbereid.

Afhankelijk van de verzekering die de auto heeft (WA verzekerd of Allrisk verzekerd), is schade te verhalen bij de verzekeraar. Maar zelfs in geval van Allrisk is er vrijwel altijd sprake van een eigen risico. Wettelijk is het verplicht om minimaal een WA autoverzekering te hebben. Wanneer een potentiële koper schade rijdt tijdens een proefrit, is de auto nog niet zijn/haar bezit. De autoverzekering valt nog onder de verantwoordelijkheid van de verkoper. In de overeenkomst voor het maken van een proefrit wordt dit veelal ondervangen.

Besteed aandacht aan het formulier/de overeenkomst voor het maken van proefritten en doe een beroep op de voorbeelden en aandachtspunten van derde partijen (ANWB, BOVAG, etc.).


Een voorbeeld uit de praktijk

Bij Alert Incassodiensten verrichten we regelmatig onze verdiensten aan autobedrijven. Enige tijd geleden hebben we een rechtszaak gewonnen omtrent een openstaande vordering bij een autoverkoop bedrijf.

De situatie was als volgt. Koper X wilde een nieuwe auto kopen. Alle papieren waren door het autobedrijf in orde gemaakt. Eveneens is toen het koopcontract opgemaakt en door beide partijen ondertekent. Na het verlopen van de bedenkingstijd, besluit Koper X van de koop af te zien met als reden ‘doe toch maar gewoon niet’. Echter, alle papieren en ook de algemene voorwaarden waren al ondertekend. Daardoor was het in deze situatie niet langer mogelijk om zonder financiële verplichtingen af te zien van de koop.

In de algemene voorwaarden stond namelijk vermeld dat bij het afzien van de aankoop, na het ondertekenen van het koopcontract en het verstrijken van de bedenkingstermijn, er een boete diende te worden betaald. De, inmiddels ex-koper, wilde deze boete niet voldoen.

De vordering is toen aan ons uit handen gegeven. Hoewel de meeste vorderingen in het voortraject worden binnengehaald, was dat bij deze zaak onbegonnen werk. De debiteur was in de veronderstelling dat de boete onterecht was. Onze toelichting en uiteenzetting van de situatie maakte daarbij geen enkel verschil.

Zodoende is de zaak voorgelegd bij de Kantonrechter. De rechter kijkt alleen naar de feiten en kon niet anders dan onze client in z’n gelijk te stellen. De debiteur heeft vervolgens alsnog de boete moeten voldoen, inclusief alle bijkomende kosten van de rechtszaak.

Dit is een mooie situatie waarbij wordt benadrukt; ‘koppigheid staat niet boven de wet’.


Incassobureau nodig?

Alert Incassodiensten helpt u graag verder.

Alert-Incassodiensten-Adres-Incassobureau-Alphen aan den Rijn-2