Gerecht waar iemand begint met een procedure. Meestal is dat de rechtbank