Procedure om buiten het strafrecht lichte (verkeers-) overtredingen af te handelen.