Vragen van een voorziening tegen een beschikking bij een instantie binnen het bestuur.