In een civiele of strafprocedure: het uitstel van de behandeling of de eindbeslissing van de rechter.